Sagána ang Umaga

ni Pablo Neruda

Sagána ang umaga sa unós
sa gitna ng tag-inít.

Naglalakbay ang mga ulap gaya ng puting panyo ng paglisan, ang
hangin, naglalakbay, kinakampay sila sa kanyang mga kamay.

Ang di mabilang na pusò ng hangin
ay pumipintig sa ibabaw ng ating umiibig na katahimikan.

Humuhuni at banál, umaalingawngaw sa mga punongkahoy
gaya ng wikang hitík sa mga digmaan at awit.

Hanging tumatakwil sa mga dahong tuyô, paasík kung sumilà at
nagpapalihís sa hagíbis ng palasó ng mga ibon.

Hanging nagtulak sa kanya sa álong walang tilamsik
at lamáng walang timbang, at mga apoy na dumadárang.

Ang pulutóng ng kanyang mga halik ay naglalaho’t nalulunod,
talunán sa lagúsan ng hanging tag-inít.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s